Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2018 -> Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků

Úřední deska - historie roku 2018

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


V Klenovicích dne 3.9.2018


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


     V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí prodat následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které jsou využitelné dle zpracovaného územního plánu obce:

pozemek ve vlastnictví Obce Klenovice parcelní číslo KN 3824 o výměře 70 m2, trvalý travní porost v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Záměr Obce Klenovice prodat výše uvedenou nemovitost bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 3.9.2018
sejmuto: 19.9.2018


  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek