KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2019 -> Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků

Úřední deska - historie roku 2019

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


V Klenovicích dne 1.4.2019


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


     V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí prodat následující pozemek v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, který je součástí silnice 1/3 a je potřeba jej majetkoprávně vypořádat:

pozemek ve vlastnictví Obce Klenovice parcelní číslo KN 2426/14 o výměře 34 m2, ostatní plocha silnice, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.


V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí prodat následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které jsou dle platného územního plánu určené k zástavbě rodinných domů:

pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parcelní čísla: KN 1315/1 o výměře 930 m2, 1315/20 o výměře 971 m2 a 1315/21 o výměře 950 m2, všechny ostatní plocha - manipulační plocha v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.


Záměr Obce Klenovice prodat výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 1.4.2019
sejmuto: 17.4.2019


  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek