KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2018

Úřední deska - historie roku 2018

Poř.č. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
70/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu, oprava části silnice II/135 - SO 104 Vesce - Soběslav (k mostu ev. č. 135-010) 19.7.2018  
69/18 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 26.7.2018 18.7.2018  
68/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 12/2018 ze dne 18.7.2018 18.7.2018 31.12.2018
67/18 Schválené rozpočtové opatření 12/2018 ze dne 18.7.2018 18.7.2018 31.12.2018
66/18 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Jan Kratochvíl, nar. 1990 9.7.2018  
65/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - povolení ke zřízení vodního díla - akce „Vodovod Klenovice - propojovací řad východ“ 4.7.2018 20.7.2018
64/18 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 3.7.2018  
63/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 11/2018 ze dne 3.7.2018 3.7.2018  
62/18 Schválené rozpočtové opatření 11/2018 ze dne 3.7.2018 3.7.2018  
61/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2018 15.6.2018  
60/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 15.6.2018  
59/18 Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Klenovice ve dnech 5.10.2018 a 6.10.2018 13.6.2018  
58/18 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Zastupitelstva obce Klenovice konané ve dnech 5.10.2018 a 6.10.2018 13.6.2018  
57/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21.6.2018 11.6.2018 22.6.2018
56/18 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 26/2018 7.6.2018 25.6.2018
55/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 10/2018 ze dne 31.5.2018 31.5.2018  
54/18 Schválené rozpočtové opatření 10/2018 ze dne 31.5.2018 31.5.2018  
53/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2017 31.5.2018  
52/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2017 31.5.2018  
51/18 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 31.5.2018 23.5.2018 31.5.2018
50/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 23.5.2018  
49/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 1/2018 23.5.2018  
48/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.6.2018 21.5.2018 13.6.2018
47/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Usnesení o přerušení územního řízení ve věci umístění stavby označené jako „V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“ 17.5.2018 4.6.2018
46/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Zahájení vodoprávního řízení ve věci „Vodovod Klenovice - propojovací řad východ“ 15.5.2018 31.5.2018
45/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2017 10.5.2018 31.5.2018
44/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 17.5.2018 9.5.2018 18.5.2018
43/18 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 25/2018 5.5.2018 22.5.2018
42/18 Územní plán Klenovice - úplné znění po změně č. 1 a změně č. 2
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
4.5.2018 22.5.2018
41/18 Změna č. 2 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schéma řešených území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
4.5.2018 22.5.2018
40/18 Oznámení o záměru směnit pozemky 2.5.2018 18.5.2018
39/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2017 2.5.2018 12.6.2018
38/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za hospodářský rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže období - vodné, provozovatel vodovodu: ČEVAK a.s. 27.4.2018 29.5.2018
37/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 9/2018 ze dne 26.4.2018 26.4.2018  
36/18 Schválené rozpočtové opatření 9/2018 ze dne 26.4.2018 26.4.2018  
35/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 24.4.2018 29.5.2018
34/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2017 20.4.2018 15.5.2018
33/18 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 26.4.2018 18.4.2018 26.4.2018
32/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 8/2018 ze dne 16.4.2018 16.4.2018  
31/18 Schválené rozpočtové opatření 8/2018 ze dne 16.4.2018 16.4.2018  
30/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby: Klenovice - veřejné osvětlení “Ovčín“ 12.4.2018 30.4.2018
29/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 7/2018 ze dne 28.3.2018 28.3.2018  
28/18 Schválené rozpočtové opatření 7/2018 ze dne 28.3.2018 28.3.2018  
27/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 6/2018 ze dne 28.3.2018 28.3.2018  
26/18 Schválené rozpočtové opatření 6/2018 ze dne 28.3.2018 28.3.2018  
25/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5.4.2018 27.3.2018 6.4.2018
24/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.4.2018 22.3.2018 10.4.2018
23/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Den otevřených dveří a zábavné odpoledne - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 14.3.2018 28.3.2018
22/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis do prvních tříd - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 14.3.2018 11.4.2018
21/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Klenovice - veřejné osvětlení v místní části “Ovčín“ 1.3.2018 19.3.2018
20/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Vodovod Klenovice - propojovací řád východ 27.2.2018 15.3.2018
19/18 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Jan Kratochvíl, nar. 1990 26.2.2018 14.3.2018
18/18 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 24/2018 23.2.2018 13.3.2018
17/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 5/2018 ze dne 19.2.2018 19.2.2018  
16/18 Schválené rozpočtové opatření 5/2018 ze dne 19.2.2018 19.2.2018  
15/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 4/2018 ze dne 15.2.2018 15.2.2018  
14/18 Schválené rozpočtové opatření 4/2018 ze dne 15.2.2018 15.2.2018  
13/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.2.2018 12.2.2018 23.2.2018
12/18 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 15.2.2018 7.2.2018 15.2.2018
11/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 3/2018 ze dne 31.1.2018 31.1.2018  
10/18 Schválené rozpočtové opatření 3/2018 ze dne 31.1.2018 31.1.2018  
9/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 2/2018 ze dne 24.1.2018 24.1.2018  
8/18 Schválené rozpočtové opatření 2/2018 ze dne 24.1.2018 24.1.2018  
7/18 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 24.1.2018 9.2.2018
6/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení územního řízení - Vodovod Klenovice - propojovací řád východ 23.1.2018 8.2.2018
5/18 Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky - II. kolo 17.1.2018 28.1.2018
4/18 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 1/2018 ze dne 10.1.2018 10.1.2018  
3/18 Schválené rozpočtové opatření 1/2018 ze dne 10.1.2018 10.1.2018  
2/18 Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schéma řešených území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
5.1.2018 15.2.2018
1/18 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - situace DIO (výkres B.14 - Veselí nad Lužnicí)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - situace DIO (výkres B.16 - Soběslav)
5.1.2018 23.1.2018  © 2001 - 2018 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek