KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2009 -> Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Karel Pávek, nar. 1944

Úřední deska - historie roku 2009

Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

č.j. OÚ-KL-423/2009 Klenovice 16.12.2009
vyřizuje: Pavel Fitl
telefon: 381 524 844, 724 184 497
e-mail: obec@klenovice.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obecní úřad Klenovice jako správce daně vydává v souladu s § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů tuto veřejnou vyhlášku, jejímž prostřednictvím oznamuje příjemci písemnosti:

Karel Pávek, nar. 1944
Plzeňská 16/135
150 00 Praha 5 - Košíře

že na Obecním úřadu Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav je uložena a připravena k osobnímu převzetí jemu adresovaná písemnost:

č.j. OÚ-KL-388/2009 ze dne 25.11.2009
.

Uvedenou písemnost je možné osobně převzít v úředních dnech Obecního úřadu Klenovice, tj. v pondělí a ve středu, a to v úředních hodinách od 18:00 do 20:00 hodin.

Obecní úřad Klenovice upozorňuje na skutečnost, že pokud si příjemce písemnost do 15ti dnů od vyvěšení této veřejné vyhlášky výše uvedenou písemnost nepřevezme, považuje se poslední den této lhůty za den jejího doručení.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obcevyvěšeno dne: 16.12.2009
sejmuto dne: 2.1.2010

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek