KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2016 -> Oznámení o zamýšlené směně pozemků

Úřední deska - historie roku 2016

obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672


V Klenovicích dne 20.7.2016


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


     V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí směnit následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které jsou využitelné dle zpracovaného územního plánu obce:

pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN 361/6 díl a) o výměře 239 m2 a KN 361/5 díl b) o výměře 176 m2, obojí orná půda a KN 361/10 o výměře 54 m2, rovněž orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
za pozemek ve vlastnictví fyzické osoby parc.č. KN 361/2 o výměře 338 m2, orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
Rozdíl v počtu směňovaných metrů bude řešen doplatkem ve prospěch obce a jde o 131 m2.

Záměr Obce Klenovice směnit výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 20.7.2016
sejmuto: 5.8.2016

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek