KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Informace o dokumentaci

Úřední deska - historie roku 2017

znak Obecní úřad Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


č.j. OÚ-KL-275/2017 Klenovice 23. 3. 2017


INFORMACE
dle § 16 odstavce 3 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů


Obecní úřad Klenovice informuje, že v kanceláři Obecního úřadu Klenovice je k nahlédnutí dokumentace vlivů záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí.

Nahlédnout do dokumentace je možné v úředních hodinách Obecního úřadu Klenovice, tj. pondělí a středa, vždy od 18:00 do 20:00 hodin.

Současně upozorňujeme, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.

Do dokumentace lze také nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV2063.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 23. 3. 2017
Sejmuto: 8. 4. 2017


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek