KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Oznámení dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úřední deska - historie roku 2017

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


č.j. OÚ-KL-395/2017 Klenovice 5. 5. 2017


OZNÁMENÍ
dle § 16 odst. 5 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění


V souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že schválená rozpočtová opatření 8/2017 ze dne 5.5.2017 a 9/2017 ze dne 5.5.2017, která se vztahují k rozpočtu obce Klenovice na rok 2017, jsou zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách obce Klenovice www.klenovice.cz, menu: Úřední deska -> Úřední deska – aktuální stav -> Poř.č. 43/17 (v této části internetových stránek jsou schválená rozpočtová opatření zveřejněna do doby jejich sejmutí; současně jsou schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách v části s historií úřední desky, tedy menu: Úřední deska -> Úřední deska – historie 2017 -> Poř.č. 43/17, kde jsou umístěna i po jejich sejmutí z úřední desky s aktuálním stavem vyvěšených dokumentů).

Do listinné podoby schválených rozpočtových opatření 8/2017 a 9/2017, která se vztahují k rozpočtu obce Klenovice na rok 2017, je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 5. 5. 2017
Sejmuto z úřední desky: 1. 1. 2018


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek