KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Aktuální stav -> Oznámení dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úřední deska - aktuální

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; https://www.klenovice.cz


č.j. OÚ-KL-340/2021 Klenovice 20. 5. 2021


OZNÁMENÍ
dle § 17 odst. 8 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění


V souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání obce Klenovice za rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Klenovice www.klenovice.cz, menu: Úřední deska -> Úřední deska – aktuální stav -> Poř.č. 36/21 (v této části internetových stránek je schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2020 zveřejněn do doby jeho sejmutí; současně je schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách v části s historií úřední desky, tedy menu: Úřední deska -> Úřední deska – historie 2021 -> Poř.č. 36/21, kde je umístěn i po jeho sejmutí z úřední desky s aktuálním stavem vyvěšených dokumentů).

Do listinné podoby schváleného závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2020 je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 20. 5. 2021
Sejmuto z úřední desky: 28. 6. 2022


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek