KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Aktuální stav -> Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úřední deska - aktuální

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; https://www.klenovice.cz


č.j. OÚ-KL-585/2022 Klenovice 20. 7. 2022


OZNÁMENÍ
dle § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění


V souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že schválené rozpočtové opatření 15/2022 ze dne 20.7.2022, které se vztahuje k rozpočtu obce Klenovice na rok 2022, je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Klenovice www.klenovice.cz, menu: Úřední deska -> Úřední deska – aktuální stav -> Poř.č. 76/22 (v této části internetových stránek je schválené rozpočtové opatření zveřejněno do doby jeho sejmutí; současně je schválené rozpočtové opatření zveřejněno na internetových stránkách v části s historií úřední desky, tedy menu: Úřední deska -> Úřední deska – historie 2022 -> Poř.č. 76/22, kde je umístěno i po jeho sejmutí z úřední desky s aktuálním stavem vyvěšených dokumentů).

Do listinné podoby schváleného rozpočtového opatření 15/2022, které se vztahuje k rozpočtu obce Klenovice na rok 2022, je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 20. 7. 2022
Sejmuto z úřední desky:


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek