KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2009

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLENOVICE č. 2/2009,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 10.12.2009 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):


Článek 1
Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice se ruší dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 26.12.2009.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 11.12.2009
Sejmuto z úřední desky: 27.12.2009

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek