KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2017

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2017,
o nočním klidu


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 23. 2. 2017 usnesením č. 17/248/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.


Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.


Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

1) Doba nočního klidu se nevymezuje a to v následujících případech:
  a) v noci z 31. prosince na 1. ledna - oslava Nového roku
  b) v noci z 30. dubna na 1. května – stavění máje, pálení čarodějnic
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 3 hodin do 6 hodin v následujících případech:
  a) tradiční pouťová zábava (první víkend v květnu)
  b) tradiční hasičský bál (zpravidla únor)
  c) tradiční hasičská soutěž v požárním útoku o Pohár starosty (zpravidla srpen)
  d) sportovní soutěže o Pohár starosty (zpravidla červen až září)
  e) tradiční Hubertská zábava
  f) oslava výročí založení obce (vždy po deseti letech zpravidla srpen)
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2) tohoto článku bude zveřejněna úřadem obce na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Tímto se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o nočním klidu.Ing. Jaroslav Vacek v. r.
místostarosta obce

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obceVyvěšeno na úřední desce dne: 23. 2. 2017
Sejmuto z úřední desky dne: 11. 3. 2017


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek