KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Historie -> Publikace o obci Klenovice -> 17. století -> Pověst o památném kameni Na Příčných

Publikace o obci Klenovice

POVĚST O PAMÁTNÉM KAMENI NA PŘÍČNÝCH
      Po povstání českých stavů proti Habsburkům v roce 1618 staly se i jižní Čechy místem střetů vojsk stavovských (českých) a císařských (habsburských). Již koncem roku 1619 byla většina vesnic kolem Soběslavi vypálena a téměř liduprázdná. Obyvatelstvo, pokud nájezdy přežilo, rozuteklo se do okolních lesů.
      Po porážce českého stavovského vojska na Bílé hoře 8. listopadu 1620 přitáhla na Soběslavsko císařská vojska a odtud vedla útoky proti Táboru, který se rozhodl se jim nevzdat. Po kraji se rozhostila nepředstavitelná bída.
      Trápení lidu neskončilo ani v příštích třech desetiletích. Naší předkové se stali svědky válečných tažení a bojů trvajících až do roku 1648 a jež vstoupily do dějin jako třicetiletá válka. Z generace na generaci se v Klenovicích vyprávělo o střetnutí císařských a švédských vojáků, k němuž prý tehdy došlo na území naší obce. Mělo se tak stát na lukách, kde se až dosud říká Na Příčných. (Vlevo od silnice z Klenovic do Roudné). Na místě domnělé bitky prý byli mrtví vojáci pochováni a na jejich hrobě byl postaven plochý náhrobní kámen. „Pravdivost“ vyprávění našich předků „potvrzovala“ skutečnost, že uvedený kámen Na Příčných po staletí skutečně stál. Podle ústního podání z 19. století byly do kamene vytesány mimo jiné (dnes již nejasné) obrysy kříže, pušky a širočiny.
      Tento kámen a vyprávění „staříků“ motivovaly našeho významného rodáka Václava Petrů (nar. 28.9.1841), autora četných dějepisných a pedagogických prací, k napsání zajímavé povídky, kterou na pokračování zveřejnil v časopise Budečská zahrada (ročník 19, díl 2, roku 1888) a v níž průběh boje sugestivně vylíčil.
      Jak to ale s uvedeným krvavým střetnutím skutečně bylo, nevíme. Jisté však je, že v době třicetileté války Klenovice velmi utrpěly, většina stavení byla vypálena, zruinována a po dlouhá desetiletí pustá. Tehdejší útrapy zůstaly po staletí ve vědomí lidí naší vesnice.
      K úplné pravdě je třeba napsat i to, že možná k žádnému boji Na Příčných vůbec nedošlo a že kámen připomínal nějakou jinou událost. Mohlo se jednat o takzvaný smírčí kříž, postavený jako připomínka vraždy nebo jiné tragédie, a že s třicetiletou válkou byl kámen našimi předky spojen až teprve v následujících časech.
      Ale ať je tomu jakkoliv, kámen z Příčných se stal součástí staleté minulosti Klenovic a ve spojitosti s třicetiletou válkou vešel do vlastivědné literatury.
      Počátkem 20. století se kámen Na Příčných jakoby ztratil, upadl v zapomnění a o jeho dalším osudu se nic nevědělo. Pravděpodobně se propadl do země, když kdosi hledal zlato, které pod ním mělo být ukryto. Při rozorávání luk byl v roce 1977 kámen znovu objeven a v domnění, že se jedná o zvláštní, historicky cenný mezník, byl odvezen do Soběslavi a vystaven na dvoře muzea. V roce 1985 byl vrácen do Klenovic a postaven na tomto místě, aby připomínal hrůzy jakýchkoli válek.

  PhDr. Jaroslav Hojdar

Památný náhrobní kámen.

  Zpět z pověsti o památném kameni do publikace


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek