KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2016 -> Upravený rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2016 ke dni 14. 4. 2016
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 349 300,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 21 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 147 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 370 000,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 194 750,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 840 600,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 600,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 539 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 21 000,00
  1361 Správní poplatky 2 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 113 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 32 100,00
2310   Pitná voda 43 300,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 433 900,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 82 700,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00
PŘÍJMY CELKEM 9 286 550,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 40 000,00
2212   Silnice 4 757 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 493 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2310   Pitná voda 60 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 479 600,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 105 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 55 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 101 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 220 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 200,00
3525   Hospice 3 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 279,00
3613   Nebytové hospodářství 107 000,00
3631   Veřejné osvětlení 227 900,00
3635   Územní plánování 97 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 71 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 487 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 35 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 4 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 259 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 11 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 205 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 611 000,00
6171   Činnost místní správy 1 079 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00
6399   Ostatní finanční operace 194 750,00
VÝDAJE CELKEM 10 194 429,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -907 879,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 907 879,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 907 879,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ A DARŮ
§ pol. příjemce částka
1019 5222 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Soběslav, IČ: 60061430 2 000,00
2219 5229 Nadace Jihočeské cyklostezky České Budějovice, IČ: 26080320 3 000,00
2321 5492 xxxxxxxxxx, Klenovice xxx 25 000,00
2321 5492 xxxxxxxxxx, Klenovice xxx 25 000,00
3429 5222 Myslivecký spolek"BOR" Klenovice, IČ: 75092662 3 200,00
3525 5221 Domácí hospic Jordán Tábor, IČ: 28120981 3 000,00
3541 5222 Občanské sdružení PREVENT, z.s. Strakonice, IČ: 69100641 3 105,00
3541 5223 Farní charita Tábor, IČ. 46707107 2 174,00
3741 5221 Ochrana fauny ČR o.p.s. Hrachov, IČ: 67778585 4 000,00
4349 5222 Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Soběslav, IČ: 71156496 5 000,00
4349 5223 Diakonie ČCE - středisko Rolnička Soběslav, IČ: 47268701 18 000,00
4351 5221 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Prachatice, pracoviště Tábor, IČ: 26594463 1 000,00
4351 5339 Senior – dům Soběslav, IČ: 70920567 10 000,00
5512 5222 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů - KLENOVICE, IČ: 63263602 4 500,00


V Klenovicích 14. 4. 2016


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek