KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočtový výhled na roky 2010-2014

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010-2014

V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zastupitelstvo obce Klenovice na svém jednání dne 15.5.2009 schvaluje tento rozpočtový výhled na období let 2010-2014.

PŘÍJMY
třída název 2010 2011 2012 2013 2014
1 Daňové příjmy 5 800 000,00 5 850 000,00 5 900 000,00 5 950 000,00 6 000 000,00
2 Nedaňové příjmy 295 000,00 300 000,00 305 000,00 310 000,00 315 000,00
3 Kapitálové příjmy          
4 Přijaté transfery 13 700,00 14 000,00 14 300,00 14 500,00 14 800,00
příjmy celkem 6 108 700,00 6 164 000,00 6 219 300,00 6 274 500,00 6 329 800,00
             
VÝDAJE
třída název 2010 2011 2012 2013 2014
5 Běžné výdaje 3 800 000,00 3 900 000,00 4 000 000,00 4 100 000,00 4 200 000,00
6 Kapitálové výdaje 2 308 700,00 2 264 000,00 2 219 300,00 2 174 500,00 2 129 800,00
  výdaje celkem 6 108 700,00 6 164 000,00 6 219 300,00 6 274 500,00 6 329 800,00
             
FINANCOVÁNÍ
třída název položky 2010 2011 2012 2013 2014
8 změna stavu krátk.prostř.na b.ú. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
financování celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
    2010 2011 2012 2013 2014
výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tento rozpočtový výhled nahrazuje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2008-2011 schválený zastupitelstvem obce dne 22.10.2007.


V Klenovicích 15.5.2009

Schváleno zastupitelstvem obce Klenovice usnesením číslo 43/4/2009 ze dne 15.5.2009


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek