KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Současnost -> prosinec 2007

obec Klenovice v prosinci 2007Obec Klenovice má k 31.12.2007 544 obyvatel, z toho 213 mužů, 223 žen a 108 dětí do 15 let.
20. prosince 2007 vychází Klenovický měsíčník č. 12/2007.
Dne 14.12.2007 se uskutečnilo poslední jednání zastupitelstva obce Klenovice v roce 2007. Hlavním bodem programu bylo schválení rozpočtu obce Klenovice na rok 2008. V příštím roce bude obec hospodařit se schodkem ve výši Kč 1,767.500,--, který je pokryt přebytky hospodaření minulých let. Největší investiční akcí roku 2008 je výstavba nové místní komunikace v jihozápadní části obce, na níž je v rozpočtu vyčleněno 4,2 mil.Kč. Dalším projednávaným bodem bylo stanovení výše poplatku za odpady na rok 2008, který je upraven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2007. V příštím roce budou trvale bydlící občané platit poplatek ve výši Kč 454,-- a výše poplatku za rekreační nemovitost je stanovena na Kč 335,--. Zastupitelstvo obce rovněž rozhodlo neměnit výši poplatku ze psů a stočné. Poplatek z prvního psa činí Kč 50,-- a z každého dalšího Kč 75,--. Stočné je výši Kč 6,-- za 1 m3 vypuštěné odpadní vody. Množství vypouštěných odpadních vod je stanoveno dle vyhlášky Ministerva zemědělství ČR na 46 m3 ročně, což znamená roční poplatek na osobu Kč 276,--.
Dne 12. prosince 2007 byl u silnice I/3 vedoucí přes naši obec instalován rychlostní panel, který byl pořízen z rozpočtu obce za částku 75 tisíc korun. Pro umístění tohoto zařízení se rozhodlo zastupitelstvo obce z důvodu snížení rychlosti vozidel projíždějících Klenovicemi.
rychlostní panel

12. prosince 2007 se manželům Františku a Leoně Tupým narodila dcera Nikola.
8. prosince 2007 v podvečerních hodinách byl slavnostně rozsvícen vánoční strom v parku u obecního úřadu. Při této příležitosti byl podáván horký punč a čaj. Tomuto aktu předcházelo dopolední osazení světelné hvězdy na špici stromu. Výškových prací se nebojácně zhostili starosta obce pan Mgr. Lubomír Turín a pan Ladislav Bílý.
rozsvícení vánočního stromu (8.12.2007)
na montážní plošině neohroženě připevňují hvězdu
panové Lubomír Turín a Ladislav Bílý
rozsvícení vánočního stromu (8.12.2007)
noční pohled na vánoční strom s nově nainstalovanou světelnou hvězdou
 
rozsvícení vánočního stromu (8.12.2007)
rozsvícení stromu přihlížela spousta místních občanů včetně dětí
rozsvícení vánočního stromu (8.12.2007)
k podávání horkého punče a čaje byla využita nová hasičská zbrojnice

8. prosince 2007 v místní restauraci proběhla Mikulášská nadílka pro děti školního a předškolního věku, která se setkala s velkým zájmem z řad našich nejmenších. Velký dík za realizaci této akce patří předsedkyni kulturního výboru paní Jiřině Halaškové.
Mikulášská nadílka (8.12.2007) Mikulášská nadílka (8.12.2007) 
 
Mikulášská nadílka (8.12.2007) Mikulášská nadílka (8.12.2007)
 
Mikulášská nadílka (8.12.2007) Mikulášská nadílka (8.12.2007)

Jubilanti v měsíci prosinci 2007
paní Marie Marková – 78 let
paní Anna Pouzarová – 81 let
  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek