KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004


V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím předkládá Obec Klenovice „Výroční zprávu o poskytování informací“ za rok 2004.

1. Počet podaných žádostí o informace: 2
  1.1 žádost o informaci týkající se opravy a rozšíření místní komunikace
  1.2 žádost o informaci z oblasti odpadového hospodářství – četnost vyvážení popelových nádob
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: v roce 2004 takový případ nenastal
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.: sankce za nedodržování tohoto zákona nebylo nutné uložit
5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
  V průběhu roku 2004 starosta obce a místostarosta obce poskytli značné množství ústních i telefonických informací vztahujících se převážně k územnímu rozvoji obce. Dále jsou veškeré informace občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, která jsou veřejná a také prostřednictvím úřední desky, Klenovického měsíčníku a webových stránek.
  Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.


V Klenovicích dne 14.1.2005


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Způsob zveřejnění:
- webové stránky obce
- úřední deska obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek