KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672

Výroční zpráva
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010


V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím předkládá Obec Klenovice „Výroční zprávu o poskytování informací“ za rok 2010.

1. Počet podaných žádostí o informace: 3
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: v roce 2010 takový případ nenastal
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.: sankce za nedodržování tohoto zákona nebylo nutné uložit
5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
  V průběhu roku 2010 starosta obce a místostarosta obce poskytli značné množství ústních i telefonických informací vztahujících se převážně k územnímu rozvoji obce. Dále jsou veškeré informace občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, Klenovického měsíčníku a webových stránek.
  Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.


V Klenovicích dne 3.1.2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Způsob zveřejnění:
- úřední deska obce

vyvěšeno: 3.1.2011
sejmuto: 28.4.2011


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek