KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


V Ý R O Č N Í Z P R Á V A
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2018


V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím předkládá obec Klenovice „Výroční zprávu o poskytování informací“ za rok 2018.

1. Počet podaných žádostí o informace: 3
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: v roce 2018 takový případ nenastal
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.: sankce za nedodržování tohoto zákona nebylo nutné uložit
5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
  V průběhu roku 2018 starosta obce a místostarosta obce poskytli značné množství ústních i telefonických informací vztahujících se převážně k územnímu rozvoji obce. Dále jsou veškeré informace občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, Klenovického měsíčníku a webových stránek.
  Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.


V Klenovicích dne 15. 1. 2019


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Způsob zveřejnění:
- úřední deska obce

vyvěšeno: 15. 1. 2019
sejmuto: 31. 1. 2019


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek