KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2012 -> Záměr obce Klenovice prodat pozemky

Úřední deska - historie roku 2012

obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672


Záměr obce Klenovice prodat pozemky

Obec Klenovice dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejňuje záměr prodat následující pozemky v lokalitě 6 RD určené k výstavbě v katastrálním území Klenovice u Soběslavi:

KN p.č. 23/8 o výměře 909 m2 a KN p.č. 2117/12 o výměře 86 m2 – celkem tedy 995 m2,

KN p.č. 23/9 o výměře 715 m2, KN p.č. 2117/13 o výměře 14 m2 a KN p.č. 2478/5 o výměře 343 m2 – celkem tedy 1.072 m2,

KN p.č. 23/10 o výměře 341 m2 a KN p.č. 2478/4 m2 výměře 735 m2 – celkem tedy 1.076 m2,

KN p.č. 23/11 o výměře 43 m2 a KN p.č. 2117/9 o výměře 895 m2 – celkem tedy 938 m2,

KN 2117/8 o výměře 1.005 m2 a

KN p.č. 2117/1 o výměře 1.087 m2.

Uvedené pozemky vznikly oddělením od pozemků KN p.č. 23, 2117/1 a 2478 na základě geometrického plánu č. 685-5/2011.

Prodej pozemků se uskuteční při výběrovém řízení formou licitace, minimální cena je 500,- Kč/m2.
Zájemce či zájemci (pár) musí být starší 18 let a mohou získat pouze 1 stavební parcelu.

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru na OÚ Klenovice.
Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

vyvěšeno: 10. 9. 2012
sejmuto: 28. 9. 2012


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek