KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2021 -> Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úřední deska - historie roku 2021

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; https://www.klenovice.cz


č.j. OÚ-KL-621/2021 Klenovice 2. 9. 2021


OZNÁMENÍ
dle § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění


V souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že schválené rozpočtové opatření 16/2021 ze dne 2. 9. 2021, které se vztahuje k rozpočtu obce Klenovice na rok 2021, je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Klenovice www.klenovice.cz, menu: Úřední deska -> Úřední deska – aktuální stav -> Poř.č. 87/21 (v této části internetových stránek je schválené rozpočtové opatření zveřejněno do doby jeho sejmutí; současně je schválené rozpočtové opatření zveřejněno na internetových stránkách v části s historií úřední desky, tedy menu: Úřední deska -> Úřední deska – historie 2021 -> Poř.č. 87/21, kde je umístěno i po jeho sejmutí z úřední desky s aktuálním stavem vyvěšených dokumentů).

Do listinné podoby schváleného rozpočtového opatření 16/2021, které se vztahuje k rozpočtu obce Klenovice na rok 2021, je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 2. 9. 2021
Sejmuto z úřední desky: 1. 1. 2022


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek