KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obecní úřad -> Různé informace -> Informace pro občany -> Zánik povolení - studny

Zánik povolení

Informace z Městského úřadu Soběslav


Zánik platnosti některých povolení k odběru povrchových a podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

       Novelizací vodního zákona pozbývají platnosti dnem 1. ledna 2008 povolení vydaná vodoprávními úřady do konce roku 2001 (s právní mocí do 31.12.2001) a to k odběru povrchových nebo podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
       Výjimku tvoří odběry podzemní vody fyzickými osobami ze studní či vrtů určených k individuálnímu zásobování domácností pitnou vodou (dům, chalupa, chata), jejichž povolení daným termínem nezaniká. Pro studny vybudované před 1.1.1955 došlo prostřednictvím právního předpisu z roku 1956 k udělení „hromadného“ povolení stavby studní i odběrů podzemní vody. Z toho vyplývá, že fyzické osoby, které vlastní tyto historické studny, mají a budou mít povolení k jejich užívání i nadále. Výše uvedený zánik povolení se týká zejména právnických osob a fyzických osob podnikajících (např. kadeřnictví v RD, chov hospodářských zvířat, autodílna apod.).
       Důraz je nutné klást na zánik povolení k odběru povrchových vod za účelem využití jejich energetického potencionálu prostřednictvím malé vodní elektrárny, dále pro provoz sádek, pro závlahy apod.
       V neposlední řadě zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čistíren odpadních vod vydaná vodoprávními úřady do konce roku 2001 (s právní mocí do 31.12.2001).
       Majitelé daných povolení si do zákonem stanoveného termínu t.j. do 30.6.2007 mohou požádat na odboru životního prostředí MěÚ Soběslav o prodloužení platnosti povolení nebo do konce roku 2007 požádat o vydání povolení nového.

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek