KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2012 -> Změna rozpočtu ze dne 29.11.2012

Rozpočet na rok 2012

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 29. 11. 2012

Rozpočtové opatření 8/2012
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1211 Daň z přidané hodnoty 100 000,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů 130 000,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1 500,00  
3613   Nebytové hospodářství 2 819,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 59 050,00  
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 6 900,00  
    Příjmy celkem 300 269,00  
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče   25 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   12 096,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   55 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   35 000,00
3613   Nebytové hospodářství   2 819,00
    Výdaje celkem   129 915,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   170 354,00
    Financování celkem   170 354,00

Schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 11. 2012.

V Klenovicích 29. 11. 2012


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek