KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2015 -> Změna rozpočtu ze dne 31.12.2015

Rozpočet na rok 2015

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 31. 12. 2015

Rozpočtové opatření 31/2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -164 600,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -12 800,00  
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 10 900,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob 120 300,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 37 800,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů 11 400,00  
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt -1 400,00  
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 500,00  
  1511 Daň z nemovitých věcí 20 000,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství -5 700,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 15 500,00  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100,00  
3631   Veřejné osvětlení -3 400,00  
    Příjmy celkem 28 600,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   28 600,00
    Financování celkem   28 600,00

Schváleno starostou obce dne 31. 12. 2015 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 31. 12. 2015


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek