KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2021 -> Změna rozpočtu ze dne 15.7.2021

Rozpočet na rok 2021

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2021 ze dne 15. 7. 2021

Rozpočtové opatření 12/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3631   Veřejné osvětlení 3 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 156 600,00  
    Příjmy celkem 3 159 600,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   110 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   3 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   10 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   220 000,00
4343   Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem   35 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   30 000,00
    Výdaje celkem   408 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   2 751 600,00
    Financování celkem   2 751 600,00

Schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 7. 2021.

V Klenovicích 15. 7. 2021


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 15. 7. 2021
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2022

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek