KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Různá oznámení vyvěšovaná mimo úřední desku -> Psi a jejich volný pohyb v přírodě

Různá oznámení - vyvěšovaná mimo úřední desku

Psi a jejich volný pohyb v přírodě

Toto je dlouhá léta se opakující předmět sporů mezi chovateli psů a koček a myslivci, kteří mají ze zákona uloženou povinnost chránit zvěř a přírodu před negativními vlivy prostředí.

Zákon č.449/2001 ze dne 27.11.2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8, odst.1,2:
Odst.1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře, před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
Odst. 2: každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich životních podmínek.
V § 9, odst.1 výše uvedeného zákona se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem.

Vlastníci psů a koček si musí být vědomi ustanovení tohoto zákona, který jim bez výjimky zakazuje psy a kočky nechat volně pobíhat v honitbě - musí být na vodítku. Honitbou se v tomto případě rozumí i nehonební pozemky uvnitř, např. silnice. Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého vedoucího jen přechodně, je dána jen u psů loveckých, slepeckých, zdravotnických, vojenských a služebních.
Názor, že se psy volně pobíhajícími lze chodit po veřejných cestách v honitbě (též za účelem jejich pohybu, venčení a výcviku)je v rozporu s § 10, odst. 1 uváděného zákona: „je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových a farmových chovů zvěře, je nechat volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího“. Zákaz zde uvedený se vztahuje i na účelové komunikace, které jsou honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou je uveden v předpisech o silničním provozu. Nelze tedy opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatím, co při venčení psů jde stačit s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Výcvik všech druhů psů (včetně loveckých) je možno provádět v honitbě jen s předchozím souhlasem uživatele honitby a za podmínek jím stanovených, tj. denní doba, místo s řídkým výskytem zvěře, periodicita atd. Není-li toto povolení vydáno je jiný výcvik považován za volné pobíhání.
Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich vlastníků s nimi) nemá nic společného se základními právy pohybu a osobní svobody uvedenými v Listině základních práv a svobod. Podle ní mohou být meze těchto práv a svobod upraveny zákonem a z této úpravy není vyloučen zákon o myslivosti.

Porušování uvedeného zákona je tedy naplněním skutkové podstaty správního deliktu a může být za něj uložena pokuta ve správním řízení projednávaném orgánem státní správy, v našem případě odborem VLH Městského úřadu Soběslav, nebo přímo uložena mysliveckou stráží, pokud ona sama posoudí čin jako přestupek.

Myslivecká stráž: zákonem o myslivosti je orgánem Státní správy ustanovena na každou honitbu po složení zkoušek ze zákonů a složení slibu. Při výkonu své funkce požívá ochrany veřejného činitele a je oprávněna ke zjišťování totožnosti osob, v případě potřeby si vyžádat součinnost policie. Rovněž je spolu s mysliveckým hospodářem oprávněna v honitbě usmrcovat psy a kočky, kteří se vzdálí na vzdálenost větší než 200 m od posledního trvale obydleného stavení a zvěř pronásledují a štvou. Myslivecká stráž je oprávněna vybírat blokové pokuty v přestupkovém řízení.

Nikdo z nás nemá zájem o střílení psů, vždyť jsme ve většině případů sami aktivní kynologové, ale závěrem bych chtěl jenom požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost k přírodě a zvěři. V tuhých zimách (viz před dvěma lety) stála srnčí zvěř ve skupinách a omezovala pudově pohyb v důsledku úspory životní energie. Každé vyrušení v okolí, nejen psy, ale i lyžaři, ji donutilo k útěku, vysilování, následně zápalům a úhynu. Je před námi měsíc duben - měsíc myslivosti, květen - doba kladení mláďat a v této době je nutno se v přírodě chovat tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří i zvěř, vydrželo co nejdéle.

Alois Nalezený
Myslivecká stráž

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek