Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2020 -> Oznámení o záměru darovat pozemky a budovu

Úřední deska - historie roku 2020

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


V Klenovicích 1.7.2020


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


     V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí darovat následující nemovitosti v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které nejsou využitelné dle zpracovaného územního plánu obce:

pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN st. 274/2 o výměře 25 m2 (zast.plocha) a parc.č. KN 1607 o výměře 379 m2 (ost.manip.pl.), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
a budovu ve vlastnictví obce na parc.č. KN 274/2 o ploše 25 m2 (vodárna s vodní nádrží), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.


Záměr Obce Klenovice darovatt výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 1.7.2020
sejmuto: 17.7.2020


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek