Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2021 -> Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960

Úřední deska - historie roku 2021

znak Obecní úřad Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 724 184 497, 381 524 844; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz
Ohlašovna OÚ-KL-164/2021


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzetí písemnosti
dle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád).

Obecní úřad v Klenovicích oznamuje, že vydaná písemnost č. j. OÚKL-163/2021 usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne 8.3.2021, vedeného dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, adresovaná
Petře Kučerové, r. 1983,
na adresu Klenovice 88, 392 01 Soběslav,

je uložena v kanceláři Obecního úřadu Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav a je možné si ji převzít do 15 dnů ode dne uložení.
Uložená písemnost je připravena k vyzvednutí v pracovní době Obecního úřadu v Klenovicích a to

pondělí 18:00 – 20.00
středa 18:00 – 20:00

Dle ustanovení § 25 správního řádu se tato vyhláška vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu v Klenovicích a je zveřejněna dálkovým přístupem. Po uplynutí této lhůty se písemnost považuje za doručenou.Mgr. Lubomír Turín v. r.
oprávněná úřední osobaVyvěšeno: 8. 3. 2021
Sejmuto: 24. 3. 2021
Doručeno: 23. 3. 2021


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek