Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2008

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLENOVICE č. 1/2008
o stanovení úhrady vodného ve dvousložkové formě


Zastupitelstvo obce Klenovice vydává na základě unesení zastupitelstva obce ze dne 10.3.2008 v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek I.
Stanovení úhrady vodného ve dvousložkové formě

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce Klenovice, stanoví úhrada vodného ve dvousložkové formě. 1)


Článek II.
Stanovení druhu pevné složky

Pevná složka vodného se stanoví podle kapacity vodoměru. 2)


Článek III.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4. 2008.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 12.3.2008
Sejmuto: 28.3.2008


1) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
2) § 32 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek