Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2007 -> 4. rozpočtová změna v roce 2007

Rozpočet na rok 2007

4. rozpočtová změna v roce 2007

Rozpočtové opatření 6/2007
úhrada faktury z roku 2006 za prodej dřeva
účet § pol. text
231 1032 2xxx Podpora ostatních produkčních činností 35 400,00
      Příjmy celkem 35 400,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -35 400,00
      Financování celkem -35 400,00

Rozpočtové opatření 7/2007
oprava stožáru VO (kryto pojistným plněním, vratkami za Sbírky zákonů a změnou stavu b.ú.)
účet § pol. text
231 3631 5xxx Veřejné osvětlení 14 000,00
      Výdaje celkem 14 000,00
231 3631 2xxx Veřejné osvětlení 8 500,00
231 6171 2xxx Činnost místní správy 2 000,00
      Příjmy celkem 10 500,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 3 500,00
      Financování celkem celkem 3 500,00

Rozpočtové opatření 8/2007
půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice
účet § pol. text
236 3611 5xxx Podpora individuální bytové výstavby 80 000,00
      Výdaje celkem 80 000,00
236   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 80 000,00
      Financování celkem 80 000,00

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením 19/3/2007 ze dne 13.4.2007

V Klenovicích 13.4.2007


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek