Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2012 -> Změna rozpočtu ze dne 26.9.2012

Rozpočet na rok 2012

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 26. 9. 2012

Rozpočtové opatření 5/2012
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1211 Daň z přidané hodnoty -450 000,00  
  1511 Daň z nemovitostí 60 000,00  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 11 000,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00  
    Příjmy celkem -377 000,00  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   3 600,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   3 400,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl   7 000,00
3314   Činnosti knihovnické   8 900,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   5 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   20 000,00
3726   Využívání a odstraňování ostatních odpadů   30 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   11 000,00
    Výdaje celkem   88 900,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 465 900,00  
    Financování celkem 465 900,00  

Schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 9. 2012.

V Klenovicích 26. 9. 2012


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek