Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2015 -> Změna rozpočtu ze dne 30.11.2015

Rozpočet na rok 2015

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 30. 11. 2015

Rozpočtové opatření 28/2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 7 900,00  
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 2 000,00  
  1361 Správní poplatky 600,00  
1032   Podpora ostatních produkčních činností 500,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 100,00  
3613   Nebytové hospodářství -4 700,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 7 700,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací -100,00  
    Příjmy celkem 16 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   16 000,00
    Financování celkem   16 000,00

Schváleno starostou obce dne 30. 11. 2015 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 30. 11. 2015


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek