Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2016 -> Změna rozpočtu ze dne 31.12.2016

Rozpočet na rok 2016

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2016 ze dne 31. 12. 2016

Rozpočtové opatření 36/2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -102 700,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 49 300,00  
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 2 600,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob 178 300,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty -6 400,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů -31 300,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -1 500,00  
  1341 Poplatek ze psů 100,00  
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt -300,00  
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 100,00  
  1361 Správní poplatky 400,00  
  1511 Daň z nemovitých věcí -14 000,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 6 600,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9 800,00  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100,00  
3613   Nebytové hospodářství -2 800,00  
3631   Veřejné osvětlení -2 500,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené -136 900,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 700,00  
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 000,00  
    Příjmy celkem -44 400,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   -44 400,00
    Financování celkem   -44 400,00

Schváleno starostou obce dne 31. 12. 2016 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 31. 12. 2016


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek