Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2016 -> Upravený rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2016 ke dni 29. 7. 2016
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 349 300,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 36 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 147 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 370 000,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 194 750,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 840 600,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 600,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 539 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 500,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 21 000,00
  1361 Správní poplatky 2 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 113 100,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 700 000,00
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 32 100,00
2310   Pitná voda 84 200,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 455 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 934 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00
PŘÍJMY CELKEM 15 115 950,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 40 000,00
2212   Silnice 5 811 700,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 493 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 300,00
2310   Pitná voda 1 260 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 509 600,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 105 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 55 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 101 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 220 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 300,00
3525   Hospice 3 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 279,00
3613   Nebytové hospodářství 227 000,00
3631   Veřejné osvětlení 227 900,00
3635   Územní plánování 97 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 275 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 487 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 35 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 4 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 259 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 11 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 205 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 611 000,00
6171   Činnost místní správy 1 079 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00
6399   Ostatní finanční operace 194 750,00
VÝDAJE CELKEM 12 823 929,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 2 292 021,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA -2 292 021,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 292 021,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ A DARŮ
§ pol. příjemce částka
1019 5222 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Soběslav, IČ: 60061430 2 000,00
2219 5229 Nadace Jihočeské cyklostezky České Budějovice, IČ: 26080320 3 000,00
2321 5492 xxxxxxxxxx, Klenovice xxx 25 000,00
2321 5492 xxxxxxxxxx, Klenovice xxx 25 000,00
3429 5222 Myslivecký spolek"BOR" Klenovice, IČ: 75092662 3 200,00
3525 5221 Domácí hospic Jordán Tábor, IČ: 28120981 3 000,00
3541 5222 Občanské sdružení PREVENT, z.s. Strakonice, IČ: 69100641 3 105,00
3541 5223 Farní charita Tábor, IČ. 46707107 2 174,00
3741 5221 Ochrana fauny ČR o.p.s. Hrachov, IČ: 67778585 4 000,00
4349 5222 Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Soběslav, IČ: 71156496 5 000,00
4349 5223 Diakonie ČCE - středisko Rolnička Soběslav, IČ: 47268701 18 000,00
4351 5221 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Prachatice, pracoviště Tábor, IČ: 26594463 1 000,00
4351 5339 Senior – dům Soběslav, IČ: 70920567 10 000,00
5512 5222 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů - KLENOVICE, IČ: 63263602 4 500,00


V Klenovicích 29. 7. 2016


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek