Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Úřední deska -> Aktuální stav -> Změna rozpočtu ze dne 12.8.2020

Úřední deska - aktuální

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2020 ze dne 12. 8. 2020

Rozpočtové opatření 18/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci -459 400,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky -29 100,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob -495 300,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty -352 100,00  
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, ÚZ 98024 821 250,00  
    Příjmy celkem -514 650,00  
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   -514 650,00
    Financování celkem   -514 650,00

Schváleno starostou obce dne 12. 8. 2020 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 12. 8. 2020


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 12. 8. 2020
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2021

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek