Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2021 -> Změna rozpočtu ze dne 21.4.2021

Úřední deska - historie roku 2021

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2021 ze dne 21. 4. 2021

Rozpočtové opatření 5/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, ÚZ 98037 23 136,58  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500,00  
    Příjmy celkem 23 636,58  
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   23 636,58
    Financování celkem   23 636,58

Schváleno starostou obce dne 21. 4. 2021 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 21. 4. 2021


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 21. 4. 2021
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2022

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek