Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2021 -> Změna rozpočtu ze dne 30.9.2021

Úřední deska - historie roku 2021

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2021 ze dne 30. 9. 2021

Rozpočtové opatření 18/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 200 000,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00  
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 40 000,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob 550 000,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty -100 000,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů 50 000,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 26 200,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100,00  
    Příjmy celkem 786 300,00  
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   786 300,00
    Financování celkem   786 300,00

Schváleno starostou obce dne 30. 9. 2021 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 30. 9. 2021


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 30. 9. 2021
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2022

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek