Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2021 -> Změna rozpočtu ze dne 31.12.2021

Rozpočet na rok 2021

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2021 ze dne 31. 12. 2021

Rozpočtové opatření 25/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 77 400,00  
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 29 800,00  
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 600,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob 162 200,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 281 600,00  
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu -1 600,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -14 100,00  
  1341 Poplatek ze psů -200,00  
  1342 Poplatek z pobytu -4 200,00  
  1344 Poplatek ze vstupného -2 500,00  
  1361 Správní poplatky -900,00  
  1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 200,00  
  1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 3,00  
  1511 Daň z nemovitých věcí -14 600,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství -5 700,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly -17 000,00  
3613   Nebytové hospodářství -8 700,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3 500,00  
    Příjmy celkem 487 803,00  
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   487 803,00
    Financování celkem   487 803,00

Schváleno starostou obce dne 31. 12. 2021 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 31. 12. 2021


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 31. 12. 2021
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2022

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek