Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2022 -> Změna rozpočtu ze dne 13.4.2022

Rozpočet na rok 2022

Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2022 ze dne 13. 4. 2022

Rozpočtové opatření 7/2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, ÚZ 98043 33 381,60  
    Příjmy celkem 33 381,60  
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv   33 381,60
    Financování celkem   33 381,60

Schváleno starostou obce dne 13. 4. 2022 v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. a) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu.

V Klenovicích 13. 4. 2022


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 13. 4. 2022
Sejmuto z internetových stránek obce:

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek