Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočtový výhled na roky 2014-2018

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2014 - 2018

V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zastupitelstvo obce Klenovice na svém jednání dne 18. 12. 2012 schvaluje tento rozpočtový výhled na období let 2014-2018.

PŘÍJMY
třída název 2014 2015 2016 2017 2018
1 Daňové příjmy 7 200 000,00 7 250 000,00 7 300 000,00 7 350 000,00 7 400 000,00
2 Nedaňové příjmy 510 000,00 520 000,00 530 000,00 540 000,00 550 000,00
z toho: pronájmy 136 342,00 136 342,00 136 342,00 136 342,00 136 342,00
3 Kapitálové příjmy          
4 Přijaté transfery 114 000,00 116 000,00 118 000,00 120 000,00 122 000,00
Příjmy celkem 7 824 000,00 7 886 000,00 7 948 300,00 8 010 500,00 8 072 000,00
             
VÝDAJE
třída název 2014 2015 2016 2017 2018
5 Běžné výdaje 4 824 000,00 4 886 000,00 4 948 000,00 5 010 000,00 5 072 000,00
z toho: pronájmy 4 010,00 4 010,00 4 010,00 4 010,00 4 010,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 7 824 000,00 7 886 000,00 7 948 000,00 8 010 000,00 8 072 000,00
             
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2014 2015 2016 2017 2018
8115 změna stavu krátk.prostř.na b.ú. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financování celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  2014 2015 2016 2017 2018
Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tento rozpočtový výhled nahrazuje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010-2014 schválený zastupitelstvem obce dne 12. 11. 2009.

Schváleno zastupitelstvem obce Klenovice usnesením číslo 20/193/2012 ze dne 18. 12. 2012.


V Klenovicích 18. 12. 2012

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek