Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Současnost -> říjen 2007

obec Klenovice v říjnu 200731. října 2007 byly zakoupeny nové stoly a židle do sálu místní restaurace za částku 110 tis.Kč. Tomuto nákupu předcházela výměna číšnických regálů ve výčepu za více jak 22 tis.Kč.
28. října 2007 dostává hasičská zbrojnice nový kabát. Byl proveden první venkovní nátěr fasády.
venkovní nátěr (28.10.2007)
venkovní nátěr (28.10.2007)
venkovní nátěr (28.10.2007)
venkovní nátěr (28.10.2007)
 
venkovní nátěr (28.10.2007)
venkovní nátěr (28.10.2007)
venkovní nátěr (28.10.2007)
venkovní nátěr (28.10.2007)

27. října 2007 vychází Klenovický měsíčník č. 10/2007.
20. října 2007 se Lucii Kroupové a Lukáši Bierlovi narodil syn Kryštof František.
20. října 2007 se v obci přihlásili k trvalému pobytu pan Daniel Průcha a slečna Alena Matějková.
12. října 2007 oslavili manželé Ladislav a Milada Nečasovi zlatou svatbu.
V první polovině října 2007 konečně již finišují dokončovací práce na výstavbě nové hasičské zbrojnice. Byly provedeny venkovní i vnitřní omítky, osazena střešní krytina a zhotoven strop zbrojnice.
vnější omítka (2.10.2007)
vnější omítka (2.10.2007)
vnější omítka (2.10.2007)
vnější omítka (2.10.2007)
 
konečně střecha (4.10.2007)
konečně je střešní krytina na svém místě (4.10.2007)
zhotovení stropu (4.10.2007)
zhotovení stropu (4.10.2007)
 
zhotovení stropu (4.10.2007)
zhotovení stropu (4.10.2007)
zhotovení stropu (4.10.2007)
zhotovení stropu (4.10.2007)
 
strop (4.10.2007)
strop (4.10.2007)
strop (5.10.2007)
strop (5.10.2007)
 
izolování podlahy (7.10.2007)
izolování podlahy (7.10.2007)
izolování podlahy (7.10.2007)
izolování podlahy (7.10.2007)
 
schází fasáda (7.10.2007)
ještě pár drobností včetně fasády a je hotovo (7.10.2007)
schází fasáda (7.10.2007)
ještě pár drobností včetně fasády a je hotovo (7.10.2007)

6. října 2007 obecní úřad obdržel rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 23. srpna 2007 ve věci hřiště. Tento rozsudek byl vyústěním odvolání obce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, o němž bylo psáno na těchto stránkách v měsíci lednu 2007. Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25.1.2007 a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, protože považuje posouzení platnosti hospodářské smlouvy krajským soudem za nesprávné. Právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího soudu ČR je pro odvolací soud závazný.
6. října 2007 se v blízkosti dětského hřiště v Lomkách uskutečnil další ročník místní Drakiády, která se pro naše nejmenší (možná někdy spíše pro tatínky) pořádá již od roku 1995. Počasí této akci bylo vcelku nakloněno, při zemi vál mírný větřík, který pravděpodobně byl ve vyšších polohách silnější, takže létající výtvory se mohly zdárně vznášet nad krajinou.
Drakiáda Drakiáda 
 
Drakiáda Drakiáda
 
Drakiáda Drakiáda
 
Drakiáda Drakiáda
 
Drakiáda Drakiáda
 
Drakiáda Drakiáda
 
Drakiáda Drakiáda

5. října 2007 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření obce Klenovice v roce 2007. Přezkoumání provedly pracovnice oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, ekonomického odboru Krajského úřadu - Jihočeského kraje. Přezkoumáno bylo vedení účetnictví obce, kupní smlouvy, smlouvy o pronájmu, smlouvy o půjčkách, obecně závazné vyhlášky, vnitřní směrnice, vnitřní kontrolní systém. Ve všech kontrolovaných vzorcích nebyly zjištěny nedostatky.
V srpnu letošního roku obec podala v rámci grantového programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů žádost o investiční dotaci na pořízení mobilní požární techniky. Obec má v úmyslu pořídit motorové kalové čerpadlo a plovoucí čerpadlo. Celková výše investice činí Kč 84.168,-- a z grantu bylo požadováno Kč 58.917,60, zbylá část by byla hrazena z obecního rozpočtu. 1.10.2007 bylo obecnímu úřadu doručeno zamítavé stanovisko žádosti o tuto dotaci. Stejně neúspěšně, jako letos, bylo o grant pro SDH žádáno i v loňském roce. Takže pravděpodobně nezbyde nic jiného, než uvažovanou techniku financovat v plné výši z rozpočtu obce.
2. října 2007 bylo zpracováno a zveřejněno Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice ke III. čtvrtletí 2007 včetně Rozvahy k 30.9.2007.
1. října 2007 se v obci přihlásili k trvalému pobytu manželé Michal a Lucie Ručkovi.
K tomutu datu v obci bydlí 537 obyvatel, z toho 212 mužů, 222 žen a 103 dětí do 15ti let.
Jubilanti v měsíci říjnu 2007
pan Jan Bělohlav – 71 let
paní Vlasta Flíčková – 88 let
paní Jaroslava Melicharová – 80 let
pan Václav Pouzar – 85 let
pan Jaroslav Suda – 70 let
  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek