Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Současnost -> říjen 2009

obec Klenovice v říjnu 200926. října 2009 vychází Klenovický měsíčník č. 10/2009.
V první polovině měsíce září 2009 byla zahájena výstavba místní komunikace v jihozápadní části obce. Tato investiční akce si vyžádá celkové výdaje ve výši téměř 7 miliónu korun. V současné chvíli je financování zajištěno přijatými úvěry od Komerční banky, a.s. ve výši 2 mil.Kč a zbylá část je hrazena z vlastních zdrojů obce. Výstavba komunikace jihozápad by měla být dokončena do 30.11.2009.
V červnu 2009 obec podala žádost o dotaci z ROPu ve výši Kč 11,698.927,-- na financování tří investičních akcí v obci, jejichž celkové výdaje by měly činit 13,9 mil. Kč. Jednou z těcho akcí je i právě probíhající výstavba místní komunikace, která musí být řešena bez ohledu na získání dotace, a proto s ní bylo započata již ve chvíli, kdy výsledek naší žádosti není znám. Počátkem listopadu 2009 by mělo být jasno, zda obec uspěla či nikoliv. Pokud obec dotaci získá, budou se v příštím roce realizovat další dvě akce grantového projektu - stavební úpravy chodníků a veřejného osvětlení kolem silnice I/3. Z obdržené dotace by pak přijaté úvěry byly splaceny a o již profinancované vlastní prostředky při výstavbě místní komunikace by byl posílen rozpočet obce na realizaci dalších akcí. V případě neúspěchu se žádostí bude obec splácet úvěry po dobu tří let.
před montovanými domky 8.10.2009
před montovanými domky 8.10.2009
odbočka k ČOV 8.10.2009
odbočka k ČOV 8.10.2009
 
pohled k želečské silnici 8.10.2009
pohled k želečské silnici 8.10.2009
pohled od želečské silnice 8.10.2009
pohled od želečské silnice 8.10.2009
 
stav prací k 24.9.2009
stav prací k 24.9.2009
stav prací k 21.9.2009
stav prací k 21.9.2009
 
původní komunikace před montovanými domky
původní komunikace před montovanými domky
původní komunikace - odbočka k ČOV
původní komunikace - odbočka k ČOV
 
komunikace před výstavbou
komunikace před výstavbou
komunikace před výstavbou
komunikace před výstavbou

Dne 7. října 2009 se otevírá nově zrekonstruovaná místní lidová knihovna, jejíž úpravy probíhaly od poloviny srpna 2009. Z původních dvou malých místností byl zbouráním dělící příčky vytvořen jeden velký prostor. Výdaje na rekonstrukci včetně nového vybavení nábytkem činily Kč 290.345,15.
zrekonstruovaná knihovna
zrekonstruovaná knihovna
zrekonstruovaná knihovna
zrekonstruovaná knihovna
 
zrekonstruovaná knihovna
zrekonstruovaná knihovna
zrekonstruovaná knihovna
zrekonstruovaná knihovna
 
původní místnost knihovny
původní místnost knihovny
původní místnost osvětové besedy
původní místnost osvětové besedy

Dne 5.10.2009 regionální televize RTA Jižní Čechy v pořadu Minuty regionu vysílala reportáž z Klenovic, která se týkala omezení rychlosti na silnici I/3.


1. října 2009 bylo zveřejněno Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice a Rozvaha k 30. 9. 2009.  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek