KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2006 -> Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z FRB

Úřední deska - historie roku 2006

Vyhlášení výběrového řízení
na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice


Obec Klenovice vyhlašuje dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Obce Klenovice o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice

1. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB na území obce Klenovice pro rok 2006.

Termín podání žádostí o půjčku je stanoven od 1.3.2006 do 31.3.2006.

Podmínkou výběrového řízení na poskytnutí půjčky z FRB je řádně vyplněná žádost o poskytnutí půjčky včetně příloh. Formulář žádosti o půjčku si lze vyzvednou v úřední dny v kanceláři Obecního úřadu Klenovice, nebo je možno ji získat z internetových stránek obce, kde je rovněž možnost výpočtu pravidelných měsíčních splátek.

Jednotlivé druhy půjček

Poř.č. účel půjčky max.lhůta
splatnosti
úrok horní hranice půjčky
1. Obnova střechy 3 roky 4 % do 60 tis. Kč na 1 dům
2. Ekologické vytápění rodinného domu 3 roky 3 % do 25 tis. Kč na 1 dům
3. Obnova fasády domu včetně oplechování 3 roky 3 % do 25 tis. Kč
4. Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 3 roky 4 % do 70 tis. Kč
5. Vybudování nebo oprava WC, koupelny, sprchového koutu u domu staršího 10 let 3 roky 3 % do 30 tis. Kč na 1 byt
6. Při půdní nástavbě 3 roky 4 % do 70 tis. Kč na 1 byt
7. Při vestavbě bytu do půdního prostoru 3 roky 4 % do 60 tis. Kč na 1 byt
8. Výměna oken 3 roky 3 % do 50 tis. Kč
9. Bytová přístavba 3 roky 4 % do 60 tis. Kč

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat (maximálně do počtu 3) s výhradou půjčky 3. - obnova fasády a půjčky 4. - zateplení obvodového pláště a dále půjčky 6. - půdní nástavba a půjčky 7. - půdní vestavba, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt.
Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.
Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný čerpací účet.
Jistina včetně úroku se splácí anuitními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

V Klenovicích 26.2.2006


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 26.2.2006
sejmuto: 2.4.2006


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek