KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2006 -> Veřejná vyhláška k projednání návrhu Změny číslo 2 územního plánu Klenovice

Úřední deska - historie roku 2006

Obecní úřad Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav

V e ř e j n á   v y h l á š k a

k projednání návrhu Změny číslo 2 územního plánu sídelního útvaru Klenovice.


Obec Klenovice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje, že byl zpracován návrh Změny číslo 2 územního plánu sídelního útvaru Klenovice. V souladu s § 20, odstavce 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů je předmětný návrh připraven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu v Klenovicích

ve dnech 3.8.2006 – 2.9.2006.

Do 15ti dnů od posledního dne vystavení může každý uplatnit své podněty, tj. do 17.9.2006.

Veřejné projednání návrhu této změny proběhne dne:

31.8.2006 v 15:30 hodin
v sále restaurace Klenovice

Ke stanoviskům a podnětům podaným po stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 3.8.2006
sejmuto: 3.9.2006

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek