KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2007 -> Elektronická podatelna

Úřední deska - historie roku 2007

Elektronická podatelna

•   Elektronická adresa elektronické podatelny: obec@klenovice.cz
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu v Klenovicích.

•   Pravidla potvrzování doručených datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance elektronické podatelny Obecního úřadu v Klenovicích
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

•   Vzor datové zprávy:

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Klenovice obec@klenovice.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu:

S pozdravem

jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obecního úřadu Klenovice


•   Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

•   Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

•   Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec@klenovice.cz případně na poštovní adresu Obecního úřadu Klenovice.

•   Seznam jmen oprávněných zaměstnanců OÚ Klenovice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Pořadové číslo Jméno / Příjmení (CN) E - mail Platnost od Platnost do Sériové číslo certifikátu
1. Pavel Fitl obec@klenovice.cz 15. 3. 2007 14. 3. 2008 10017227

Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita a. s.

•   Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči OÚ Klenovice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
- Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

- Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád: musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.

- Podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků: musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

- Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.V Klenovicích 9.7.2007

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 9.7.2007
sejmuto: 3.3.2008


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek