KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2011 -> Oznámení - doplněk dokumentace vlivů záměru „V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ na životní prostředí a posudek o vlivech záměru na životní prostředí

Úřední deska - historie roku 2011

Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

OZNÁMENÍ
dle § 16, odstavce 3 zákona 100/2001 Sb.


Obecní úřad Klenovice oznamuje, že ode dne 17.1.2011 je po dobu 15 dnů v kanceláři OÚ Klenovice k nahlédnutí doplněk dokumentace vlivů záměru „V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ na životní prostředí a posudek o vlivech záměru na životní prostředí.

Nahlédnout do doplňku dokumentace a posudku je možné v úředních hodinách Obecního úřadu Klenovice, tj. pondělí a středa, vždy od 18:00 do 20:00 hodin.

Současně upozorňujeme, že každý může zaslat své písemné vyjádření k doplňku dokumentace a posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku na úřední desce dotčeného kraje.
Do doplňku dokumentace a posudku lze také nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP281.


V Klenovicích 17.1.2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 17.1.2011
sejmuto: 2.2.2011


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek