KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2011 -> Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska - historie roku 2011

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice.

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Klenovice
Doba konání: 1.3.2011 od 19:00 hodin

Navržený program


1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2010
4) Cena vodného od 1.4.2011
5) Smlouva – věcné břemeno NN
6) Žádosti o dotace
7) Koupě pozemku
8) Finanční příspěvek Ochraně fauny ČR
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr


V Klenovicích 21.2.2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 21.2.2011
sejmuto: 2.3.2011


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek