KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2011 -> Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska - historie roku 2011

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice.

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Klenovice
Doba konání: 21.3.2011 od 20:00 hodin

Navržený program


1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Žádost o dotaci z ROP
4) Přehodnocení rozpočtu
5) Příspěvky na činnosti
6) Různé a diskuse
7) Závěr


V Klenovicích 14.3.2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 14.3.2011
sejmuto: 22.3.2011


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek