KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2011 -> Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska - historie roku 2011

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice.

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Klenovice
Doba konání: 1.6.2011 od 20:00 hodin

Navržený program


1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Finanční vypořádání za rok 2010 – ČEVAK a.s.
4) Změny v síti místních komunikací
5) Informace o stavu dotací
6) Výběr zhotovitele – oprava chodníku
7) Vodovod a kanalizace 6 RD
8) Parkoviště před OÚ
9) Zřízení zázemí dětské hřiště Lomky
10) Návrh na vydání obecní vyhlášky
11) Smlouva - provozování poutě
12) Rozpočtová změna
13) Různé a diskuse
14) Závěr


V Klenovicích 23.5.2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 23.5.2011
sejmuto: 2.6.2011


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek