KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2011 -> Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Úřední deska - historie roku 2011

Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav


Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU


č.j. OÚ-KL-427/2011 V Klenovicích dne 6.6.2011
     Dne 6.6.2011 bylo u Obecního úřadu Klenovice učiněno podání navrhovatele Obce Klenovice ve věci změn v síti místních komunikacích v katastrálním území obce.
     Navržené změny v síti místních komunikací navazují na pasport, který byl zpracován v červnu 2008.
     V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, bude Obecní úřad Klenovice, jako příslušný silniční správní úřad rozhodovat o změnách v síti místních komunikací, na základě změn provedených v roce 20009-2010 opravami a výstavbou nových úseků místních komunikací a zařazením účelové komunikace do kategorie místních komunikací a doplňuje pasport dle níže uvedeného takto:

1. Do sítě místních komunikací zařadit pod označením:
24c komunikaci ze sil.III/13520 u čp.52 k Nové Hospodě na k.ú. Sedlečko v délce 1560 m

2. Do sítě místních komunikací zařadit prodloužení MK:
6c od sjezdu ke kapli o 10 m k čp. 139 z původních 305 na novou celkovou délku 315 m
7c o sjezd z hlavní trasy za čp. 212 v délce 33m na novou celkovou délku 173 m

3. doplnit v síti místních komunikací nově vybudované chodníky při MK:
2c, pokračováním vpravo k čp. 20 v délce 40m na novou celkovou délku 205 m
12c, chodník, vybudovaný při rekonstrukci vozovky, od čp.230 k čp.233 v délce 150 m
13c, chodník, vybudovaný při rekonstrukci vozovky, od čp.230 k čp.220 v délce 270 m

Nově uspořádaný pasport místních komunikacích obce Klenovice je na místních komunikací III.třídy s označením „c“ v délce 11.582 m včetně 875m chodníků při MK + 5970 m2 plochy parkoviště a místních komunikací IV. třídy s označením „d“ – chodníky při silnici I/3 v celkové délce 700 m.
Obecní úřad Klenovice podle dle ust. § 44 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení oznamuje, že dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci změn v síti místních komunikacích.
Účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky do 15ti dnů ode dne jeho oznámení.Obecní úřad Klenovice
starosta
Mgr. Lubomír Turín, v.r.


vyvěšeno: 6.6.2011
sejmuto: 22.6.2011


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek