KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2012 -> Informace o oznámení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020“

Úřední deska - historie roku 2012

Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

INFORMACE
dle § 16, odst. 3 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Obecní úřad Klenovice zveřejňuje informaci o oznámení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020“ (dále též jen „oznámení koncepce“), která bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

S oznámením koncepce je možné se seznámit na odboru životního prostředí Městského úřadu v Soběslavi (budova na Náměstí Republiky č.p. 59/I, 2. patro, č. kanceláře 205) – schůzku je vhodné předem telefonicky sjednat na č. 381 508 161. Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem koncepce MZP128K.

Současně upozorňujeme, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje. Informace o oznámení koncepce byla zveřejněna na úřední desce kraje dne 13.4.2012.


V Klenovicích 16. 4. 2012


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 16. 4. 2012
sejmuto: 17. 5. 2012


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek